€ 15,00


€ 15,00 € 15,00 


Migratie is van alle tijden. Vandaag wordt Europa geconfronteerd met immigratiedruk aan zijn buitengrenzen en met de opvang van een ongezien aantal vluchtelingen/immigranten.

Maar een eeuw geleden waren het miljoenen Europeanen, die naar Noord- en Zuid-Amerika wilden emigreren.

In deze uitgave ligt eerste en vooral de focus op Zonhoven.

  • In een eerste deel komt de migratie van Zonhovenaren naar de V.S. tijdens de jaren 1900 tot 1925 aan bod.
  • In het tweede deel volgt een bondig overzicht van de andere Limburgers, die in dezelfde periode emigreerden naar Noord-Amerika.

Maar eerst probeert de auteur, in een algemene inleiding, een antwoord proberen te geven op de volgende vragen: ‘Waarom emigreerden Belgen in die periode. Hoe verliep de emigratie praktisch en hoe was de ontvangst in het nieuwe land?’ Hierbij ligt de focus op de V.S. omdat praktisch alle Zonhovense én andere Limburgse migranten daar naartoe trokken.


€ 15,00 

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)

 

 

Op 20 juli 1866 werd de spoorlijn Houthalen-Achel plechtig ingehuldigd. Later zou ze de lijn 18 Hasselt-Eindhoven worden.

De bedoeling van de uitbouw van het kolenspoor was initieel de verschillende mijnbouwsites op het spoorwegennet aan te sluiten en daarom legde men de verscheidene verbindingen aan.

Zo voegde men vanuit Houthalen ook twee uitbreidingen aan de spoorlijn toe. Een lijn naar Beringen-Mijn en de andere lijn werd een verlenging van spoorlijn 18 tot in Winterslag-Zwartberg. Deze 10,7 km lange verlenging werd op 1 juli 1925 plechtig ingehuldigd en was uitsluitend bestemd voor goederenvervoer.

En precies deze lijn is het onderwerp van deze publicatie: haar belang voor de industriële ontwikkeling van de streek; haar betekenis voor de bevolking – denk aan werkverlening -  maar nog veel meer, zoals blijkt. Zij speelde ook een rol als recreatietrekpleister voor de kinderen van de buurt maar bleek eveneens van levensbelang te zijn voor vele mensen tijdens WO II.

 

 

 

10,00

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)

 20  (Kleurendruk)

 

Bouw School - Kerk = Bloei Termolen


Hoe verliep het schoolse leven voor de kinderen van Termolen; en voor dat van onze ouders?

Onze ouders en wij ook, moesten dagelijks – net zoals de kinderen van Halveweg en Terdonk te voet in het centrum naar school en dit door weer en wind en soms ook in barre omstandigheden?

De meesten beschikten ook helemaal niet over de juiste kledij, laat staan schoeisel. Men liep gewoon op klompen en natte voeten waren bijgevolg een constant gegeven.

Bovendien was er voor kinderen onderweg steeds interessante afleiding zodat ze heel vaak te laat op school arriveerden, wat dan natuurlijk tot gevolg had: op straf zitten.

Lees het relaas van ervaringsdeskundige Maurice Broux op zijn tocht doorheen de lagere school van Termolen.

Maurice maakt er in het verhaal gebruik van om de bouw van de school annex kerk op de voorgrond te brengen als de grootste zegen voor Termolen.Te verkrijgen in UITPUNT en ons lokaal        € 12,00

Onze nieuwsbrieven 2021 samengebundeld in een uitgave.

Alle nieuwsbrieven besluiten telkens met een tekst, die zeer gevarieerd van onderwerp kan zijn, m.a.w. de teksten behandelen niet alleen heemkundige thema’s.

 

 € 15  (enkel na bestelling)

 

De MAANKALENDER

 

Een leerrijke studie over de verschillende interpretaties en betekenis die antieke volkeren hun respectieve maankalenders toedicht-ten.

Deze opvattingen worden afgewogen tegen de ‘zonnekalender”.

Verder gaan ons heemkundelid, Roger Maes, dieper in op ‘belangrijke getallen die afgeleid zijn van het universum en van de maancyclus en het belang van de maancyclus tot op vandaag – hier zeer beknopt weergegeven in alfabetische volgorde.

 

Te verkrijgen à € 5,00

in UITPUNT en ons lokaal 

   Prijs 5€

 

ZONHOVENAREN IN (BELGISCH) CONGO, RWANDA EN BURUNDI


In 2020 bestaat Congo zestig jaar als onafhankelijke staat. Er zal waarschijnlijk veel gediscussieerd
worden over dit Afrikaanse land, waarmee België toch nog altijd een speciale band heeft. De
problematiek van kolonisatie en dekolonisatie komt ook geregeld aan bod. We zouden daarbij
dreigen te vergeten dat ook een vijftigtal Zonhovenaren tijdens de voorbije honderd jaar in Congo,
Rwanda of Burundi een stukje geschiedenis meegeschreven hebben, ieder op zijn plekje, naar zijn of haar vermogen en waarschijnlijk zonder aan Grote Geschiedenis te denken.
De Zonhovense kolonialen hebben op verschillende terreinen gewerkt. Een eerste groep, bestaande uit tien Zonhovenaren, werkten voor de overheid. We vinden hen terug in het gewestbestuur, in de landbouw, de Force Publique, het onderwijs, de ministeries. De expats, technici die voor een privéfirma werkten, vormen de tweede groep. Van deze dertien werknemers werden er elf door de NV Foraky uitgestuurd. Slechts twee waren werkzaam voor een andere maatschappij, namelijk de Union Minière.
Beide bedrijven speelden een belangrijke rol in de exploitatie van Congo’s rijke ondergrond.
Zonhovense missionarissen vormen de laatste groep.
Het betreft zeventien missionarissen (priesters, zusters, broeders en fraters) en drie lekenhelp(st)ers.
Zij bouwden een net van scholen en sanitaire voorzienigheden uit. Maar ze waren uiteraard
bekommerd om de evangelisatie. De aanpak van deze laatste kende een hele evolutie: van een ‘Europese’ kerk tot een eigen Afrikaanse, geleid door Afrikanen.
In de literatuur over de Belgische kolonies spreekt men in dit verband vaak over de drie koloniale pijlers (sommigen hebben het over de ‘drievuldigheid’): Overheid, Kapitaal en Kerk.
Jules Evers

Prijs: 25€

TOERISME EN VRIJE TIJD IN ZONHOVEN TIJDENS DE TWINTIGSTE EEUW

 

Met deze uitgave brengen wij een fragmentarisch overzicht van de ontwikkeling van het toerisme doorheen de jaren van de vorige eeuw. Wij gaan ook dieper in op de toeristische impact op Zonhoven tijdens de 20ste eeuw.

De lezer vindt er enkele vormen van toerisme en recreatie die de mensen van toen boeiden. Kortom wat reilde en zeilde er zoal in het Zonhoven op toeristisch gebied van 1900 tot het jaar 2000.

Welke zijn de basiselementen van het toenmalig toerisme? Was dat meestal een toerisme binnen en/of net buiten de gemeentelijke grenzen? Durfde men al eens de grenzen van onze buurlanden oversteken of deed men enkel daguitstapjes en zo ja, wat stelden die dan voor? Hoorde kamperen en/of een picknick in de vrije natuur daar ook bij?  

Alles gebeurde natuurlijk op het ritme van die tijd. Het tempo bij het begin van de 20ste eeuw was heel gezapig maar evolueerde geleidelijk naar hoog en werd bij de millenniumwisseling bijna supersonisch.

Ten slotte proberen wij meer inzicht te krijgen in het ontstaan en de invulling van deze verschillende aspecten van vrije tijdbestedingen.

 

Prijs: 18€

De groote Oorlog

In tientallen boeken en tijdschriften is het verloop van “De Groote Oorlog” weergegeven. Ook de Koninklijke Heemkundekring van Zonhoven heeft een boek samengesteld als eerbetoon aan de Zonhovense soldaten die, voor onze vrijheid, vier jaren lang vochten aan de IJzer, er sneuvelden of krijgsgevangen genomen werden. In 1914 telde Zonhoven ca. 3.500 inwoners. 200 Zonhovense mannen waren rechtstreeks bij de oorlog betrokken als soldaat en 21 onder hen sneuvelden; bovendien werden er nog 52 personen weggevoerd. Voor hen is dit een “huldeboek” geworden, opdat niemand hen nooit zou vergeten.


Prijs:   21€

Camping Holsteenbron

Maurice Broux, zoon van Alfons, beschrijft de opkomst en de uitbating van de camping Holsteenbron.
Het was indertijd een handelszaak, die niet zo voor de hand liggend was en al zeker niet voor de plaatselijke Zonhovense bevolking. De meeste mensen hadden nog nooit gehoord van een camping en wisten dus ook niet wat ze zich daarbij moesten voorstellen.
Maar van de beslissing van Fùnske (Alfons Broux) om zo’n zaak op te starten, keek  eigenlijk niemand meer op. Het ging in de beginperiode van pa Broux niet op de eerste plaats ging om de inkomsten maar om een goed onderhouden recreatiepark, waar het aangenaam vertoeven was voor de bezoekers en voor iedereen, hemzelf inbegrepen.
Aan de hand van tekst maar vooral met massa’s sprekend beeldmateriaal vertelt het boek de boeiende ontwikkelingsgeschiedenis van camping Holsteenbron te Zonhoven.  
De camping ‘Hosteenbron’ bestaat nog steeds en betekent nog steeds een aangename pleisterplek voor honderden kampeerders en nog veel meer fietsers.


Prijs: 15€

Graaf Gerard van Loon en Rieneck

Deze historische roman van Roger Maes vertelt het verhaal van Graaf Gerard van Loon, de zesde graaf van Loon. Hij stamt uit Rheineck, bij Breisig aan de Rijn en bestuurde het graafschap Loon van 1171 tot 1194.

Na een conflict met de prinsbisschop van Luik verhuisde graaf Gerard van Borgloon naar Kuringen. Kuringen lag strategisch op de noord-zuidas, de abtenweg van Sint-Truiden tot in de Kempen.
Kuringen ontwikkelde zich tot een militair centrum, terwijl Hasselt uitgroeide tot handels- en ambachtscentrum.
Graaf Gerard nam net als zijn vader Lodewijk I deel aan een kruistocht naar het Heilig Land (derde kruistocht 1189 – 1192) o.l.v. de Duitse keizer Frederik I, Barbarossa.
In die tijd leefde ook de meester-minnedichter Hendrik van Veldeke  (1150 – na 1184),
Verder trad graaf Gerard herhaaldelijk op als krijgsheer in  dienst van de keizer van het heilig Roomse rijk  (1184 - 1195) want als leenman was graaf Gerard verplicht om in het leger van de Duitse keizer zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

Prijs : 25€

De Tiendaagse veldtochtPrijs: 20€


Thema's  van deze uitgave: de Tiendaagse Veldtocht in 1831 en meer speciaal de Slag bij Houthalen van 6 augustus 1931. Op de Teut richtte het Belgische Maasleger een observatie- en opleidingskamp op voor hun troepen. Zij leverden slag te Houthalen tegen de Nederlandse troepen

Verder brengt dit boek een overzicht van de politieke en militaire situatie tijdens de nadagen van de Belgische omwenteling en het Nederlandse antwoord hierop.

Jozef Schevernels

Als herinnering aan haar broer Jef stelde zijn zus Yvonne het fotoalbum van zijn feestelijke inhaling en eremis ter beschikking van de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw.  Het fotoalbum werd indertijd samengesteld naar aanleiding van de inhaling in zijn geboortedorp Zonhoven op zaterdag 08 april 1967 en de plechtige eremis op zondag 09 april 1967 van pater Salvatoriaan, Jef Schevernels,.
Het is een mooi werk geworden over een respectabel persoon, voor de meeste Zonhovenaren totaal onbekend.
De gedachtenis aan Jef levendig houden, vijftig jaar na zijn priesterwijding, dat was dus het opzet. Een gouden priesterjubileum vieren in 2017 zou mooi zijn geweest, maar helaas.


Prijs: 12€

De Holsteen en zijn bewonersEen verhaal is door Jef Wyers 40 jaar geleden neergeschreven en gaat over de vele avonturen en verhuizingen van Janneke Broux. Geestig en ludiek maar ook ernstig. Dit verhaal is nu door een van Jannekes petekinderen opnieuw uitgebracht en aangevuld met foto’s, documenten en gegevens wat uitmondt in een vrij lijvig en luchtig document. Echt iets voor de winteravond achter de kachel.Prijs : 25€

Om het verhaal helemaal compleet te maken, wordt hier de bevolking van het gehucht de Holsteen in kaart gebracht. Verrassend, niettegenstaande er niet zovele huizen stonden op de Holsteen, dat er toch ontzettend veel bewoners zijn geweest, Boeiend om dat vast te stellen. Nog nooit gebeurd dat op deze manier een Zonhovense wijk in beeld wordt gebracht en bovendien mooi geïllustreerd.

Prijs : 25€

Louis (Lowieke) Remans alias "Den Toeter"

Dit is  het verhaal van Louis Remans en hoe hij aan zijn bijnaam ‘Den Toeter’ kwam. En waarom deze naam na zovele jaren nog steeds gangbaar is in Zonhoven.
In de omgang noemde men Louis eerst steevast ‘Lowieke’, waarschijnlijk omdat hij vrij klein was. Dat was niet ongewoon in die tijd, want het grootste deel van de mensen was indertijd klein van gestalte.
Johannes, Ludovicus Remans zag het levenslicht te Zonhoven op 20 mei 1879. Van beroep was hij sigarenmaker, hij huwde op 25 november 1904 met Josephina Bammens, geboren te Zonhoven op 10 november 1878 en van beroep landbouwster.
Louis was dan wel volgens de huwelijksakte sigarenmaker, maar waar voerde hij deze activiteit uit? Dat hij buitenshuis werkte, was eigenlijk al buitengewoon. De meeste Zonhovenaren waren immers landbouwers en werkten dus thuis.


Prijs: 5€

Terugblik op Zonhoven

Terugblik op ZONHOVEN is een fotoboek dat een impressie geeft van de intensieve werking die de Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw over een periode van 60 jaar presteerde. Het belicht heel specifiek de diverse activiteiten van de Heemkundekring over een tijdspanne van 1953 tot 2013.


Prijs:  25€

Deze 20 verhalen behandelen zeer diverse thema’s : van koning Leopold III, over Roco Granata in Zonhoven tot Cinema Pax en ‘Van molenhuis tot Christus op het kruis’ . Ze werden jarenlang opgetekend en nu gebundeld zodat er een rijk, levendig archief ontstaat van kleine wetenswaardigheden en interessante gebeurtenissen uit het recente of verdere verleden. Het geheel is bedoeld om het geheugen van de Zonhovenaar op te frissen en om bij gelegenheid prettige herinneringen op te halen en verder te vertellen.


Prijs: 18€

Motorcross in Zonhoven 


 

De tijd van toen herleeft met zijn herinneringen aan de legendarische motorcrossen, die voornamelijk plaats vonden op de Teut maar ook wel op andere locaties.

De bekendste crossers uit die periode, Giovanni Casagrande en Hermin Bielen en in een latere fase André Vangeneugden, zijn helaas overleden.

Maar een vleugje plaatselijke motorcross-geschiedenis dat dreigde verloren te gaan is in dit boek voor altijd bewaard.

 

In samenwerking met Heemkundekring ‘De Klonkviool’, Houthalen


Prijs: 25€

Prijs : 25€

Fùnske

Fùnske is het verhaal dat door zijn zoon Maurice is neergeschreven om het te bewaren voor de mensheid. Weinig geschoold, beschikte Fùnske toch over zeer veel talenten wat hem tot voorzitter van haast alle Termolense verenigingen maakte. Hij was clown, goochelaar, zanger, acteur maar vooral sociaal geëngageerd en populair bovendien. Later werd hij dan ook nog stichter-uitbater van het recreatieoord camping Holsteenbron. Hij nam bovendien gedurende 10 jaar de zorg voor zijn demente echtgenote op zich. Ik zou zeggen, leest als een roman. Voorzien van vele nostalgische foto’s.


“ Op blz. 44 en 45 staat een (voor deze tijd) onwaarschijnlijk verhaal van toen Funske zonder licht fietste, en daarvoor voor de politierechtbank moest verschijnen te Bilzen, gevolgd door een voor hem gekozen gevangenisstraf van drie dagen in de gevangenis van Hasselt, in plaats van de boete van 100 Bfr.  

En dan die tocht met twee rijkswachters naar Heusden, en de dag nadien met de dievenwagen getrokken door twee paarden naar de gevangenis van Hasselt. Dat verhaal heb ik hier al meermaals rondverteld in mijn omgeving, en de mensen moeten er echt om lachen, maar vonden het bijna niet te geloven.”


Link :  Kort gescheerd. Met een ander oog bekeken door Ivo Vaes (seniorennet.be)


Meerdere verhalen die zich rond de kapel afspelen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en dit telkens met dodelijke afloop. Een kort maar verhelderend werkje om even terug te blikken en voorzien van gepaste foto’s. Laat u verrassen.Prijs : 12€

Kapel Berkenen

20 korte Zonhovens verhalen

WO II in Zonhoven  (Jaarboek 2020)

75 jaar na de verschrikkelijke oorlog 1940-1945, waarvan de gevolgen voor velen nog steeds niet vergeten zijn, brengt de KHZ vzw een objectieve bijdrage als herinnering aan op de eerste plaats de Zonhovense  mensen die er noodgedwongen bij betrokken waren maar ook als waarschuwing voor de volgende generaties:

“Laat zo’n catastrofe nooit meer gebeuren!”

Na een zeer algemene duiding van WO II, concentreert de KHZ vzw zich specifiek op de Zonhovenaar, d.w.z. op een deel van het documentatiemateriaal dat wij in onze eigen archieven ter beschikking hebben en dat wij in de archieven van onze gemeente Zonhoven konden aantreffen.

De lezer vindt er een overzicht van de hulpprojecten, de gemeentelijke en parochiale gezagsdragers van die tijd, het vluchtelingenprobleem, waarmee de Zonhovenaar toen al werd geconfronteerd en een artikel over veldmaarschalk Montgomery, die hier enige tijd verbleef.

Daarna volgen een reeks (in die tijd) actuele artikels uit het Belang van Limburg en een langere bijdrage over de Russische en vooral de Zonhovense krijgsgevangenen

Deze uitgave besluit met een aantal foto’s over de VREDE, die uiteindelijk 75 jaar geleden een feit werd.

Nu reeds te verkrijgen bij de KONINKLIJKE HEEMKUNDEKRING ZONHOVEN VZW (oud-gemeentehuis, donderdag tussen 13 en 16 u.  na afspraak tijdens deze corona tijden).Prijs : 25€

’T ZONEVES URKE

Kerktoren & Kerkzolder.

Roger Maes

 

In deze verhandeling verklaart Roger Maes de eigenaardige positie en ook zijn disproportionele omvang t.o.v. de huidige Sint-Quintinuskerk. Verder gaat hij kort in op de verscheidenheid van functies die een toren in een dorpskern in het verleden had: blikvanger, vestiging, burgerlijk gebouw, baken voor de landmeters, tijdmeting … De lezer krijgt een beknopt overzicht van enkele bouwkundige details en de bouwgeschiedenis. In een tweede deel gaat de schrijver in op de originele kerk van de 15de eeuw mooi geïllustreerd met enkele tekeningen van hoe zij er misschien uitzag.


Prijs :  5€

Geschiedenis Parochie Halveweg Zonhoven (Peter Hulsmans)


Meester Armand Hendrikx en ook Raymond Welkenhuysen zagen persoonlijk hoe Halveweg uitgroeide van een – redelijk achtergesteld - gehucht in de vorige eeuw tot een zelfstandige, volwaardige parochie en een belangrijk, wezenlijk onderdeel van de gemeente Zonhoven.

De teksten zijn origineel en integraal overgenomen in de schrijfwijze zoals de auteurs, Armand Hendrikx en Raymond Welkenhuysen, ze hanteerden in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Hier en daar brachten wij enkele toe-voegingen ter verduidelijking aan.

 

Wij kozen ervoor om beide werkjes samen te brengen in een publicatie: ze behandelen natuurlijk hetzelfde onderwerp maar toch enigszins vanuit een ander, een persoonlijk standpunt. Bovendien vinden wij enkele interessante aanvullingen op de eerste tekst (van meester Armand Hendrikx) terug in de tweede tekst van Raymond Welkenhuysen.

 

Te verkrijgen bij KHZvzw oud-gemeentehuis op donderdag tussen 13 en 16 uur of bij UITPUNT Zonhoven tijdens de kantooruren.


Prijs = 18€


Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)


Prijs :  25€

EERWAARDE HEREN VAN EN IN ZONHOVEN

 

van de hand van heemkundelid André Vanhamel is het resultaat van vele opzoekingen en aanhoudend onderzoek in diverse bronnen als het werk van Constant Willems, frater Melanius, Zonhoven, Firmin Jaenen, Priesterkrans, Jos Molemans, Zonhoven, historisch naamkundige studie, vele folio’s van de Zonhovense schepenbank, Gichtenboeken, enz.

Ondanks deze nauwgezette speurtocht komt de auteur tot de spijtige vast-stelling: “Maar toch zullen er nog wel ergens enkelen zijn, die zich niet hebben laten vinden.”

Het werk is bijgevolg bedoeld om bij nieuwe ontdekkingen aangevuld te worden.

Verder hoopt de auteur dat zijn onder-havig werk een basis kan bieden voor verder onderzoek.€ 15,00

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)

 

Bouw School - Kerk = Bloei Termolen


Hoe verliep het schoolse leven voor de kinderen van Termolen; en voor dat van onze ouders?

Onze ouders en wij ook, moesten dagelijks – net zoals de kinderen van Halveweg en Terdonk te voet in het centrum naar school en dit door weer en wind en soms ook in barre omstandigheden?

De meesten beschikten ook helemaal niet over de juiste kledij, laat staan schoeisel. Men liep gewoon op klompen en natte voeten waren bijgevolg een constant gegeven.

Bovendien was er voor kinderen onderweg steeds interessante afleiding zodat ze heel vaak te laat op school arriveerden, wat dan natuurlijk tot gevolg had: op straf zitten.

Lees het relaas van ervaringsdeskundige Maurice Broux op zijn tocht doorheen de lagere school van Termolen.

Maurice maakt er in het verhaal gebruik van om de bouw van de school annex kerk op de voorgrond te brengen als de grootste zegen voor Termolen.Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)      € 12,00

Onze nieuwsbrieven 2021 samengebundeld in een uitgave.

Alle nieuwsbrieven besluiten telkens met een tekst, die zeer gevarieerd van onderwerp kan zijn, m.a.w. de teksten behandelen niet alleen heemkundige thema’s.

 

 € 15  (enkel na bestelling)

 

De MAANKALENDER

 

Een leerrijke studie over de verschillende interpretaties en betekenis die antieke volkeren hun respectieve maankalenders toedicht-ten.

Deze opvattingen worden afgewogen tegen de ‘zonnekalender”.

Verder gaan ons heemkundelid, Roger Maes, dieper in op ‘belangrijke getallen die afgeleid zijn van het universum en van de maancyclus en het belang van de maancyclus tot op vandaag – hier zeer beknopt weergegeven in alfabetische volgorde.

 

5€

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)

Migratie is van alle tijden. Vandaag wordt Europa geconfronteerd met immigratiedruk aan zijn buitengrenzen en met de opvang van een ongezien aantal vluchtelingen/immigranten.

Maar een eeuw geleden waren het miljoenen Europeanen, die naar Noord- en Zuid-Amerika wilden emigreren.

In deze uitgave ligt eerste en vooral de focus op Zonhoven.

  • In een eerste deel komt de migratie van Zonhovenaren naar de V.S. tijdens de jaren 1900 tot 1925 aan bod.
  • In het tweede deel volgt een bondig overzicht van de andere Limburgers, die in dezelfde periode emigreerden naar Noord-Amerika.

Maar eerst probeert de auteur, in een algemene inleiding, een antwoord proberen te geven op de volgende vragen: ‘Waarom emigreerden Belgen in die periode. Hoe verliep de emigratie praktisch en hoe was de ontvangst in het nieuwe land?’ Hierbij ligt de focus op de V.S. omdat praktisch alle Zonhovense én andere Limburgse migranten daar naartoe trokken.


€ 15,00 

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)

 

 

Op 20 juli 1866 werd de spoorlijn Houthalen-Achel plechtig ingehuldigd. Later zou ze de lijn 18 Hasselt-Eindhoven worden.

De bedoeling van de uitbouw van het kolenspoor was initieel de verschillende mijnbouwsites op het spoorwegennet aan te sluiten en daarom legde men de verscheidene verbindingen aan.

Zo voegde men vanuit Houthalen ook twee uitbreidingen aan de spoorlijn toe. Een lijn naar Beringen-Mijn en de andere lijn werd een verlenging van spoorlijn 18 tot in Winterslag-Zwartberg. Deze 10,7 km lange verlenging werd op 1 juli 1925 plechtig ingehuldigd en was uitsluitend bestemd voor goederenvervoer.

En precies deze lijn is het onderwerp van deze publicatie: haar belang voor de industriële ontwikkeling van de streek; haar betekenis voor de bevolking – denk aan werkverlening -  maar nog veel meer, zoals blijkt. Zij speelde ook een rol als recreatietrekpleister voor de kinderen van de buurt maar bleek eveneens van levensbelang te zijn voor vele mensen tijdens WO II.

 

 

 

10,00

Te verkrijgen bij UITPUNT Zonhoven en ons lokaal (1e verdiep oud gemeentehuis)