DAAROM ROEPEN WIJ OP:


“ Help de KHK vzw het archief en het documentatiecentrum verder uit te bouwen “.

Ruim daarom uw zolders en kasten vandaag nog op en stel de waardevolle stukken ter beschikking van de KHZ vzw !

Laat dit klusje in geen geval over aan uw nakomelingen, want zij nemen er de tijd niet voor en laten alles “zonder na te denken” verdwijnen  (naar container park !)  Later zullen zij dat dan betreuren……

Waardevolle stukken voor de KHZ vzw zijn :


 •  Documenten, aktes,brieven, briefkaarten, boeken, kerkboeken, nieuwjaarsbrieven, doodsbrieven, bidprentjes, communie prentjes, menu kaarten, familie stambomen;
 •  Familiefoto’s, foto’s van processies, optochten, gebeurtenissen, gebouwen, plaatsen(die eventueel een andere bestemming kregen);
 •  Dia’s, negatieven(clichés), 8mm filmpjes, super 8mm filmpjes, (video)cassettes;
 •  Voorwerpen allerhande over WO I en WO II, documenten, foto’s, brieven, militaire zakboekjes, eretekens; ● Trouwboekjes, werk boekjes, kleine huis-,tuin- en keuken-voorwerpen.

Ons verhaal

Activiteiten:


Verzamelen en conserveren van al hetgeen de plaatselijke geschiedenis heeft voortgebracht en wat voldoende waardevol is of betekenis heeft om bewaard te worden voor onze nakomelingen. Zo ontdekken zij later ook hoe het er in uw en onze dagen en tijd van onze voorouders toeging.


Doelstellingen:


Dankzij de uitgebreide informatie en documentatie, nu al uitvoerig voorhanden, biedt de KHZ vzw haar diensten aan, aan

 • ● Studenten, gidsen, andere die info behoeven over de plaatselijke geschiedenis;
  ● Stamboomonderzoek die hun kwartierstaat of familie stamboom wensen op te stellen;
  ● Zonhovenaren die informatie, foto’s of documenten over hun straat of wijk wensen ter gelegenheid van een of andere viering of festiviteit;
  ● Wetenschappers, leden van KHZ vzw zelf bij het opstellen van publicaties , jaarboeken en tentoonstellingen.

De Koninklijke Heemkundekring Zonhoven vzw bewaart en conserveert al deze materialen op een veilige en degelijke manier.
Uw kinderen, kleinkinderen , achterkleinkinderen en vele anderen zullen u in de toekomst erg dankbaar zijn.

En bovendien.....


Het verleden van  ons dierbaar Zonhoven blijft bewaard en is steeds toegankelijk voor iedere gegadigde.